J&T Energy Financing EUR IX

elektrina

O nás

J&T ENERGY FINANCING EUR IX

Slovenská akciová spoločnosť založená a existujúca za účelom zaistenia dlhopisovej emisie JTEF EUR IX 5,20/26.
Spoločnosť je súčasťou holdingu J&T CAPITAL PARTNERS.

Kontakt

J&T ENERGY FINANCING EUR IX, a.s.
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika
IČ: 52 491 196
Zapísaná v Obchodnom registi Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 6978/B
info.eur@jtenergyfinancing.com
www.jteh.cz